ไทย | English
เอสเอ็มอี
เสนอขายสินค้ากับ ซีพีออลล์
 
 
ท่านอนุญาตให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน ไปใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ, การนำไปใช้ในการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
ข้อมูลของท่าน จะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้ โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว